• Bij- en nascholing

    Heeft u een basistraining gevolgd bij een gecertificeerde trainer van Trainers Huiselijk Geweld? De certificering is vanaf 2022 twee jaar geldig. Indien u wilt hercertificeren, dan kunt u inschrijven voor één van de bijeenkomsten die hieronder staan vermeld.