• Intervisie

    Wilt u binnen uw organisatie intervisie laten verzorgen voor de aandachtsfunctionarissen, neem dan contact op met een trainer die hieronder staat vermeld.