• Training Aandachtsfunctionaris

    Implementeren van de meldcode begint met een deskundige aandachtsfunctionaris

  • Over de aandachtsfunctionaris

  • Als aandachtsfunctionaris adviseer, coach en steun je medewerkers bij het volgen van de stappen van de meldcode. Een collega kan een beroep op jou doen bij vragen of dilemma's over het inzetten en volgen van de meldcode en/of bij zorgen over een kind, volwassene of oudere.

  • Wanneer een interne of externe collega advies vraagt analyseer je samen de situatie en adviseer je over de te volgen stappen. Je geeft ook advies indien het nodig is om de situatie op of af te schalen. Je maakt afspraken over of en zo ja, op welke wijze jouw collega behoefte heeft aan vervolgadvies.

  • Je biedt steun en nazorg indien jouw collega ook emotioneel wordt geraakt door de situatie. Naast deze adviestaak heb je ook een adviserende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisatie. Je adviseert de directie, management en bestuur hierover.