• Implementeren van de meldcode start met een aandachtsfunctionaris

  Ben jij op zoek naar een goede, interactieve training?

 • Adviseren en steunen

  De aandachtsfunctionaris adviseert en begeleidt collega's bij signalen van huiselijk geweld en het volgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega's kunnen een beroep op de aandachtsfunctionaris doen wanneer zij vragen of dilemma's hebben.

  De aandachtsfunctionaris vraagt de situatie uit en analyseert samen met collega's de situatie en adviseert over de te volgen stappen. De aandachtsfunctionaris kan ook steun en nazorg bieden wanneer een collega emotioneel wordt geraakt door de situatie.

 • Implementeren en borgen

  De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende en ondersteunende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode. Een aandachtsfunctionaris adviseert management en directie over de inzet van de meldcode binnen de organisatie.

  Een aandachtsfunctionaris kan als spin in het web functioneren als het gaat om het implementeren en borgen van de meldcode.

 • Specialisatie

  Een aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten. 

  Afhankelijk van de doelgroep van de organisatie is de aandachtsfunctionaris gespecialiseerd in huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.